سایت ترجمه

بزرگترین مجموعه سایت های خدمات ترجمه در خاورمیانه با سابقه ترجمه مترجمان مجرب با سه دهه تجربه با هدف انجام ترحمه در عالی ترین سطح ممکن، این مرکز ترجمه، با بایسته های ترجمه یک مرکز آکادمیک ترجمه در مقاطع عالی دانشگاهی تجهیز گردیده و توقعی فراتر از یک موسسه ترجمه معمولی محدود به ترجمه متون رسمی اداری صرف مد نظر می باشد. لذا با این رویکرد در ارائه خدمات دقیقترین ترجمه و کیفیت قابل حصول تلاش شده است تا عالی ترین مرکز ترجمه موجود در ایران با بخش های آکادمیای واژه شناسی و واژه سازی علمی و گسترده ترین پایگاه داده های موجود (مشتمل بر میلیونها معادل علمی جهت امر ترجمه) در یکجا فراهم آید و این فعالیتی بوده که اعضای تحقیق و ترجمه طی کار این آماده سازی داده های ترجمه از قریب سی سال پیش بدان اهتمام ورزیده اند. بعنوان یک مرکز ویژه ترجمه در رشته های فنی و دانشگاهی تنها تجربه فارغ التحصیلان دوره های چند ساله زبان های خارجه بکار بسته نمی شود و بلکه از تجارب ترجمه مترجمان فرهیخته و پیشکسوت در رشته های دانشگاهی بهره برده می شود. Read More …

قیمت ترجمه

در سومین دهه از فعالیت ترجمه موسسه: با خدمات ویژه موسسات و محققان بین المللی و اعضای برجسته هیئت علمی مقاطع دکتری تخصصی با تخفیف خدمات حجمی کتاب تا  75 درصد   محاسبه قیمت برحسب کلمه (برحسب تومان): تعداد کلمات را وارد نمائید : تعداد  پروژه های ترجمه قبلی شما در این موسسه (برای احتساب کاهش قیمت تا  40 درصد) : انتخاب سطح و زبان:سطح ترجمه -لطفا انتخاب فرمائیدترجمه انگلیسی به فارسی قیمتA3 ترجمه طلاییA4-1 ترجمه اختصاصی کتب و متون و …A4-2 ترجمه عالی با ویرایش افزودهویرایش انگلیسی به فارسی/ویرایش روانترجمه فارسی به انگلیسی قیمت B8 ترجمه ممتاز متون ویژه کنفرانس ها و نشریات علمی [ISI] …B10 ترجمه ممتاز متون علمی فنی [ISI] -کشورهای انگلیسی زبان …B11 ترجمه متون علمی خارجی [ISI] – سطح پیشرفتهB12-1 ترجمه اختصاصی: پزشکی داخل/هیئت علمی غیرپزشکیB12-2 ترجمه اختصاصی: پزشکی خارج/هیئت علمی -سطح ممتازB12-5 ترجمه تضمینی 1=10 داخلیB12-6 ترجمه نیتیو: ارزان 1=10 خارجیB12-7 ترجمه نیتیو: تضمینی 1=20 خارجیB13-3 ویرایش ویژه علمی خارجی – کشورهای انگلیسی زبانB13-4 کشورهای انگلیسی زبان (سطح عالی) -ویرایش و تصحیح و بازنویسی ترجمهB13-5 ویرایش توسط ویراستاران خارجی نیتیوB14-1 چکیده متون ویژه داخلB14-2 چکیده متون خارجیB14-3 چکیده متون خارجی Read More …

TIIIC Institute (Reg No 161): A 30-year experience in academic translation, The Largest Translation Site in the Middle East

  +50 languages supported  •  Thousands of words per day •  Translation Bureau •  Established in 1992 •  Translators: Full-/Part-time •  Special – 30-70% off  New Services . . خدمات ترجمه با سی سال سابقه ترجمه آکادمیک به بیش از پنجاه زبان زنده دنیا با خدمات فوری و عادی و انواع سطوح دانشگاهی تا عالی ترین سطح. با تخفیفات تا 70 درصدی در سفارشات حجمی کتاب و ادواری   سطوح/قیمت/سفارش ترجمه تخصصی در:      هزینه ترجمه تماس با ما:    ارسال ایمیل و فایل  

TIIIC Institute (reg no 161) :  30-year experience in academic translation, The Largest Translation Site in the Middle East +50 languages supported  Thousands of words per day  Translation Bureau  IRAN, Established in 1992  translators: Full-time/Part-time Special – 30-70% off  New Services     سطوح/قیمت/سفارش ترجمه تخصصی در سطوح متفاوت      قیمت ترجمه … قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی